Lokaal geluidbeleid

Lokaal geluidbeleid

Gemeenten krijgen steeds meer ruimte om een eigen geluidbeleid op te stellen. Lokaal geluidbeleid voor industrielawaai (vergunningverlening) was al een tijd mogelijk. Als hulpinstrument is hiervoor de ‘Handreiking industrielawaai en vergunningverlening’ opgesteld. Met de wijzigingen in de Wet geluidhinder per januari 2007 is een verdere stap gezet in de decentralisatie van uitoefenen van de geluidtaken. Daarmee wordt de noodzaak tot een samenhangend gemeentelijk geluidbeleid groter. Lokaal geluidbeleid heeft als meerwaarde dat optimaal wordt aangesloten op de lokale situatie en een kader wordt verkregen voor de behandeling van knelpunten.