Geurcontouren

Geurcontouren van een veehouderij
De geurcontouren van een veehouderij kunnen wij projecteren op een willekeurige digitale ondergrond, lucht- of satellietfoto van de omgeving. Hierdoor is snel te zien wat het effect op de geur in de omgeving is van de veehouderij. Ook is snel te zien of en hoeveel ruimte een veehouderij nog heeft om te groeien.

De systematiek van geurberekeningen die in de Wet geurhinder en veehouderij (Wvg) is voorgeschreven is alleen bedoeld om de geurbelasting op bepaalde punten te berekenen. Het rekenmodel VSTACKS- vergunningen is onvoldoende om geurcontouren in beeld te kunnen brengen. Als u daaraan behoefte heeft moet gebruik worden gemaakt van het verspreidingsmodel VSTACKS-gebied.

Verder kunnen wij de relevante vaste afstanden staan aangegeven. Dit zijn de vaste afstanden die op grond van de Wgv moeten worden aangehouden. Vaste afstanden gelden onder meer voor dieren waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld, ten opzichte van een woning bij een andere veehouderij en tussen de rand van een dierenverblijf en de gevel van een woning.