Lokale regelgeving

Verordening

De gemeenteraad kan op basis van artikel 149 van de Gemeentewet verordeningen opstellen. Zo heeft elke gemeente een Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) die bijvoorbeeld feesten en evenementen (met muziek) regelt. Een verordening mag hierbij niet in strijd zijn met hogere regelgeving.

Daarnaast kan de gemeenteraad op basis van andere regelgeving de bevoegdheid krijgen om een verordening voor een specifiek doel op te stellen. Een voorbeeld hiervan is de bouwverordening op basis van de Woningwet waarin de gemeente onder andere bouwlawaai kan reguleren.

Voor de regulering van het aspect geluid in lokale regelgeving is vooral de APV van belang.